KALENTERI TULEVASTA

BitteinSaari on osa Soikkelin BITTEIN SAARET -verkostoa

TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA 2024


- tietokirjani Eroottinen elokuva on ilmestynyt
- Muoniossa 27.7.-2.8.
- Tukkateatterin "Olipa kolmannen kerran" 8.8.
- Mökillä Savossa 9.-12.8.
- Helsingissä 13.8.


torstai 25. lokakuuta 2018

PuolueetVihreiden puoluejohtajan aiheuttamaa mediakohua on ylitulkittu totuudeksi puolueen psykopatologisesta tilasta. Kohtuuden nimissä on syytä tuoda esille muidenkin puolueiden tyyppiluonne normitilasta horjahtaneiden kansalaisten etujärjestöinä.


HALLITUKSESSA

Porvarillinen ahmimishäiriöpuolue: puolue jossa esiintyy useita ahmimiseen liittyviä häiriöitä. Virallisesti luokiteltuja ahmimishäiriöitä on kolme: menorexia nervosa, tulorexia nervosa 
ja verorexia nervosa. Nykytiedon mukaan perintöverotekijät vaikuttavat ahmimishäiriön kehittymiseen. Myös länsimaisen yhteiskunnan ihannoima lihavan lompakon malli on yksi vaikuttava tekijä. Siksi useimmat sairastuneet ovat nuoria miehiä, mutta lähes kuka tahansa voi sairastua.

Keskustalainen persoonallisuushäiriöpuolue: puolue jonka luonnetyyppi on epävakaa, antisosiaalinen, narsistinen, riippuvainen, estynyt ja pakko-oireinen. Persoonallisuushäiriöisen puolueen on vaikea ylläpitää suhteita ay-liikkeeseen sekä muihin puolueisiin. Tämän seurauksena puolueen johtohenkilö voi tuntea itsensä vieraantuneeksi ja väyryseksi. Keskustalainen ministeri voi luulla, että hänen uskomuksensa ja asenteensa ovat samanlaisia kuin useimmilla muilla ihmisillä. Muut taas voivat kokea hänen käyttäytymisensä epätavallisena, odottamattomana ja loukkaavana.

Sininen luulevaisuus: lyhytvaikutteinen psykoosipuolue, jonka jäsenet kokevat valtansa erilaisena kuin vallankäytön kohteena oleva taho. Puolueen ministerit eivät ole välttämättä muiden ministerien kanssa samaa mieltä työväestöön kohdistuvasta sadismista. Tästä syystä työkansalaisten käännytys joudutaan joskus aloittamaan ilman kansalaisten yhteistyöhalukkuutta. Tätä kutsutaan kansantahdosta riippumattomaksi puoluekannaksi.OPPOSITIOSSA

Punainen ahdistuneisuuspuolue: 
puolue jossa kärsitään pitkäkestoista, oppositioasemaan nähden liiallista ja elämää haittaavaa ahdistusta. Oireita ovat jännittyneisyys ja pelko. Yleisimpiä ahdistuneisuushäiriöitä ovat yleistynyt talouspaniikki, erilaiset vähemmistöpelot sekä luokkaliikkeille ominaiset pakko-oireet. Näitä pidetään melko lievinä oireina, jotka eivät tietenkään edellytä hallitusvastuuta. Ahdistuneisuuspuolueessa todellisuudentaju ei muutoin välttämättä hämärry.

Kehityshäiriöisten persupuolue: puolue jonka jäsenistöä yhdistävät itsesäätelyn häiriöt ja aggressiivisuus sekä muut vastaavat kehityshäiriöt. Puoluepolitiikan ytimenä on kokemus- ja käyttäytymistapa, joka poikkeaa selvästi henkilön kulttuuriympäristön odotuksista ja ilmenee tavassa havainnoida ja tulkita itseä, muita henkilöitä ja tapahtumia. Persupuolueen johtohenkilöillä on merkittäviä vaikeuksia tunne-elämän säätelyssä, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja impulssikontrollissa.

Vihreä masennuspuolue: puolue jonka jäsenet iloitsevat siitä etteivät iloitse. Jäsenkortti edellyttää voimakkaita syyllisyyden tuntoja ihmislajin osuudesta ilmastonmuutokseen, lajihävikkiin, heteronormatiivisuuteen sekä punaviinin korkeisiin hintoihin. Noin 1,21 miljoonaa kansalaista aikoo osallistua ensi kesänä puolueen puheenjohtajakisaan, jos vain kykenee paikalle.

Kaksisuuntainen kielialapuolue: puolue jonka kieliala vaihtelee syvästä torjunnasta kielimaniaan. Sairauteen voi liittyä luku- ja kuuloharhoja suomenkielisiä kohdatessa, mutta myös harhakuuloja omasta asemasta. Torjunnan ja sukusiittoisuuden jaksot kestävät kielialapuolueessa yhdestä kahdeksaan vuosisataan.

Skitsokristilliset demokraatit: skitsokristillisyys on psykogeriatrisiin hallintomalleihin luottava puolue, jolle on ominaista ajatusten hajanaisuus, tunneilmaisun niukkuus ja käyttäytymisen outous. Havainnot saattavat olla oikeita, mutta skitsokristityt tulkitsevat niitä väärin. Skitsokristillisyys puhkeaa usein nuoruudessa tai varhaisaikuisuudessa, mutta toisinaan myös haudan partaalla.

Dismotorinen obsessiopuolue: pakkoajatuksien ympärille kokoontunut dismotorinen obsessioppuolue toistaa itselleen vieraita ajattelumalleja, joita on vaikea tai mahdoton saada mielestä pois. Pakkoajatukset liittyvät luokkajärjestykseen, plutokratiapelkoihin sekä epäilyyn siitä, että on 1960-luvulla satuttanut jotakuta. Vasenkätisen puoluejohdon täytyy pakonomaisesti toistaa esimerkiksi käsienpesua tai tarkistaa, että luottokortti on varmasti mitätöity.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti